Jak napisać przewodnik po Albanii?

Propozycja napisania przewodnika spadła na mnie w środku sezonu. W największym kotle wycieczek i oprowadzania. Podchodziłam do tematu sceptycznie i tak naprawdę zastanawiałam się czy gra jest warta świeczki. Przewodnik po Albanii? Masa roboty, żadne wielkie kokosy, ale chyba jednak snobizm posiadania „własnej książki” wygrał.

Dlaczego?

Przyznam też, że już miałam trochę dość przewodników, gdzie metodą kopiuj-wklej powiela się błędy, zwłaszcza językowe. Te wszystkie Llogarasy, Velipoi, kwiatki w stylu „wzgórza 104 cytatów” w Apolloni lub „półwyspu” Rodon. Zabrałam się więc za robotę! Przewodnik ma formę „light” czyli nie jest kompletnym kompendium wiedzy o Albanii, ale mam nadzieję, że udało mi się wyprostować trochę połamanych nazw albo niejasnych planów miast. Rozjaśnić czarne dziury na mapie Albanii i dotrzeć w miejsca mniej znane.

Oprócz najważniejszych miejsc w książce pojawiają się również regiony Dibry, Mat, Dolne Kurveleshi czy Parki Narodowe Prespa i Shebenik-Jabllanice. Mam nadzieję, że trochę schodzę z utartych ścieżek. Chciałam też żeby przewodnik służyć również… przewodnikom i pilotom. Doskonale wiem jak cieżko znaleźć jest sprawdzone informacje o Albanii w języku polskim lub angielskim. Czasem nie potrzebujemy całego naukowego opracowania, ale ciekawostki, wskazówki, nazwy góry czy budynku koło którego przejeżdżamy. Trochę takich drobiazgów starałam się zawrzeć w treści.

 

Znikające wyspy

Pogoń za auktualizacjami może być zaskakująca. Największe moje zdziwienie było kiedy w trakcie pracy nad rozdziałem o północnym wybrzeżu odkryłam razem z prowadzącą mnie redaktorką Anią, że opisywana w wielu miejscach wyspa Franciszka Józefa najzwyczajniej w świecie zniknęła zabrana przez morze.

Szukanie informacji było czasem drogą pod górkę. Jeśli nie jest wielkim problemem odnaleźć kilka opracowań o Beracie czy Butrincie to odnalezienie godzin wstępu lub dokładnej lokalizacji jakiejś atrakcji w rejonie Dibry lub Prespy to zagadka detyktywistyczna. Muzea zmieniały siedzibę, ulice stawały się nieaktualne, a szlaki zamazane. Wydzwaniałam do znajomych żeby skoczyli w jakieś miejsce i sprawdzili jakiś szczegół. Korzystałam w 90% ze źródeł albańskich co czasem wcale nie ułatwiało poszukiwań 🙂

Ciekawostką również jest to, że w momencie oddawania przewodnika autostrada A1 była płatna. Za chwilę zaczęły się protesty i bramki zdemolowano – przez co wciąż informacja w przewodniku zostaje „przepowiednią”. Podobno bramki znów ruszą i przewodnik będzie w pełni aktualny 😉

Przewodnik przewodnika

W jaki sposób chciałabym Was zachecić do książki ExpressMaps? Jak dokonale wiecie jest przewodnikiem i oprowadzam wycieczki. Po wielu miejscach w sezonie kilka razy w tygodniu. Dlatego chciałam żeby opisy były dla Was taką ścieżką, gdzie klarownie i czytelnie opisane są kolejne atrakcje. Tak żebyście mogli krok po kroku przemierzać miejscowości, parki archeologiczne i muzea.

Zależało mi żeby ciekawostki czy wątki historyczne były miłym dodatkiem do przejrzystej treści dzięki, której albo planujecie swój wyjazd albo spontanicznie zwiedzacie z przewodnikiem w ręku. Format i treść są zdecydowanie lekkie i lekkostrawne 🙂

Pisałam przewodnik po Albanii trochę dla siebie. Tworząc treść myślałam czy sama chciałabym z tej książki korzystać oprowadzając grupy lub czy łatwo można znaleźć w nim informację.

Super opcją jest niezniszczalna, laminowana mapka dołączona do książki! Sama jej używam w podróżach! Przeszła już m.in. zalanie kawą, kąpiel, atak kota i wiele innych przygód. Oprócz mapy kraju w skali 1:300 000 są również umieszczone tam plany najważniejszych miast (Tirana, Berat, Gjirokastra, Korcza, Szkodra i Durres) w skali 1:11000 lub 1:16500.

 

KONKURS!

Chcielibyście posiadać przewodnik po Albanii? Mam 3 egzemplarze specjalnie dla Was! Wystarczy, że w komentarzach na blogu umieścicie odpowiedzi na poniższe pytania! Odpowiedzi na pytania znajdziecie na moim blogu! Zapraszam do zabawy! Pierwsze 3 osoby, które znają mojego bloga najlepiej otrzymają przewodnik po Albanii!

 1. O jakiej cenie małży informowałam w 2013 roku?
 2. Na której wycieczce fakultatywnej organizowanej przez Moją Albanię degustujemy wino?
 3. W jakim albańskim mieście na początku pracowałam?
 4. W jakiej miejscowości na riwierze albańskiej znajduje się restauracja Ujëvara?

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 🙂 GRATULUJEMY 🙂

 

Regulamin konkursu

Nasza Albania”

§1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Nasza Albania” (zwanym dalej „Konkursem”) jest Moja Albania rr. MAK Albania Mali i robit – Golem Kavaje wpisaną do rejestru przedsiębiorstw W Gminie Kavaje, Albania pod numerem NUIS L72922802Q

2. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie stanowić będzie akceptację przez uczestników jego warunków, określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżony, przez Facebook, Inc.

5. Moja Albania oraz uczestnicy Konkursu wykorzystują serwis Facebook na własną odpowiedzialność.

6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com na profilu Moja Albania (zwanej dalej „Fanpage”) oraz na stronie mojalbania.com w Wydarzeniu pod nazwą „Nasza Albania”.

§2

Przedmiot i sposób przeprowadzenia Konkursu

1. W dniu 15.09.2018 Organizator na Fanpage opublikuje post o rozpoczęciu możliwości odpowiedzi na pytania zawarte pod tekstem na stronie www.mojalbaia.com przez Uczestników, którzy będą brali udział w Konkursie. Informacja o Konkursie pojawi się również na stronie www.mojalbania.com

2. Uczestnik musi odpowiedzieć na cztery pytania zawarte w tekście Jak napisać przewdonik? Na stronie www.mojalbania.com Uczestnik musi odpowiedzieć na wszystkie pytania w komentarzy pod tekstem na stronie www.mojalbania.com

3. Uczestnik lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku przez Moja Albania w zakresie realizowanego Konkursu.

4. Uczestnik lub jego opiekun prawny dysponuje zgodami osób trzecich na publikację ich wizerunku przez Moja Albania w zakresie realizowanego Konkursu.

§3

Warunki uczestnictwa

1.W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne (młodzież od lat 13 oraz dorośli), konsumenci w rozumieniu artykułu 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora i ich rodzin.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook stanowiącego Profil Uczestnika oraz podanie adresu email.

3. Konkurs trwa od 16 września 2018 r. do 17 września 2018 r. (godz. 20.00).

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i WordPress.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub ze strony Facebooka.

§4

Nagrody

1. Nagrodą główną dla pierwszych trzech osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi w Konkursie jest przewodnik ALBANIA wydawnictwa Express Maps.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.

§5

Zasady przyznawania nagród

1. Nagrody przyznaje trzyosobowa Komisja Konkursowa, w której skład wejdą pracownicy Moja Albania.

2. Komisja zbierze się w ciągu 12 godzin od zakończenia Konkursu. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 września 2018 r. na stronie www.mojalbania.pl oraz na profilu FB Organizatora.

3. Kryteriami oceny będą zgodność z przedmiotem Konkursu.

4. Zwycięzca oraz wyróżnieni w Konkursie zostaną poinformowani w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

5. Nagrody zostaną wysłane poczatą w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

§6

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, które mogą być wnoszone przez jego uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie, pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 powyżej, w terminie 7 dni — od dnia ostatecznego terminu przysyłania prac tj. 31 sierpnia 2018 r.

2. Organizator, w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

3. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§7

Pozostałe postanowienia

1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora na stronie internetowej (www.mojalbania.pl) oraz na profilu FB Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017.880 t.j.).

3. Uczestnik w momencie przystąpienia do Konkursu (rozumianego jako publikacja zdjęcia na profilu Organizatora na Facebooku https://www.facebook.com/wodociagmarecki/ oraz przesłania go na podane w regulaminie konto e-mail) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, obejmujących: imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe.

4. Uczestnik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych i wizerunku, wysyłając informację na adres: moja.albania@gmail.com Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Uczestnik przystępujący do Konkursu został poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest Moja Albania z siedzibą w Golem – Kavaje Albania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w konkursie „Nasza Albania”

Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych Moja Albania, związanych z promocją, realizacją i rozstrzygnięciem Konkursu pn. „Nasza Albania”.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str.1). Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawo wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie „Nasza Albania” nie zostaną przekazane do państwa trzeciego. Administrator danych nie przetwarza danych osobowych Uczestników w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o dochodzeniu roszczeń, ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres wynikający z tych przepisów.

11 thoughts on “Jak napisać przewodnik po Albanii?

 1. 1.Cena małży w 2013r – 400 leków
  2.degustacja wina – wycieczka do Beratu ❤️
  3.pierwsze miasto to Vlora
  4. Knajpa u Ujevara znajduje sie w Borsh
  👍👍👍👍👍👍

 2. 1.Cena małży w 2013r – 400 leków
  2.degustacja wina – wycieczka do Beratu ❤️
  3.pierwsze miasto to Vlora
  4. Knajpa u Ujevara znajduje sie w Borsh
  👍👍👍👍👍👍

 3. Super – nabędę przy najbliższej okazji chociaż jestem na świeżo po podroży dookoła i wzdłuż Albanii 😀

Dodaj komentarz